Kompanija Girtpro Inzenjering u saradnji sa kompanijom Netix doo uspesno zavrsila isporuku i ugradnju stabilnog sistema za gasenje pozara Novec , na lokacijama Beograd i Novi Sad.